- Patent, varumärken, design & avtal -

Aros Patent

Aros Juridik
Våra tjänster
tjanster

Tjänster

Vi arbetar med frågor som rör patent, design, varumärken, upphovsrätt, avtalsrätt och domännamn. Våra konsulter hjälper er att få ut så mycket som möjligt av era idéer, till exempel genom att skapa skyddsrättigheter i form av patent, design och varumärken. Vi bistår även med kunskap och råd om hur sådana rättigheter bäst används och utnyttjas för att uppnå konkurrensfördelar, samt hur man utarbetar en god patent- och varumärkesstrategi.

Patent

Inom patentområdet utarbetar vi bland annat patentansökningar och handlägger dessa fram till patent. Vi hjälper även till med förundersökningar för att se om er idé redan är känd (nyhetsundersökningar), eller för bedömning av risk för intrång i andras patenträttigheter (freedom-to-operate-undersökningar).

Vi kan också hjälpa er vid invändning mot andras patenträttigheter, eller vid invändning mot era rättigheter.

Inom företaget har vi en bred teknisk kompetens.

Varumärken och design

Vi ger strategiska och affärsmässiga råd så att ni ska få ett så bra varumärkes- och designskydd som möjligt. Vi kan bistå er i alla frågeställningar som avser varumärkes- och designrättigheter. Till exempel utför vi förundersökningar och ansöker om registrering inom Sverige och EU likväl som övriga världen.

Vi bistår även vid intrångssituationer, tvister och processer. Vi bevakar och förnyar rättigheter och bistår med råd och kunskap om hur rättigheterna kan användas.

Avtal
 & domännamn

Vi granskar och upprättar kommersiella avtal såsom till exempel sekretessavtal, licensavtal, överlåtelseavtal och samarbetsavtal.

Vi bistår er vid registrering och förnyelse av era domännamn.

Sepaf

Vi är medlemmar i Sepaf, Sveriges Patentbyråers förening. Denna branschförenings syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet. Vi tillämpar deras allmänna uppdragsvillkor, se sepaf.se/etik/allmanna-uppdragsvilkor.

foureighttwofour-two

The secret of getting ahead is getting started

Mark Twain
foretaget

Företaget

AROS PATENT AB är ett personalägt konsultföretag som erbjuder tjänster inom patent, varumärken, design, upphovsrätt, avtalsrätt och domännamn.

Vår styrka som företag ligger i en dynamisk organisation med engagerade och kunniga medarbetare.

Företaget är auktoriserat inför Patent- och registreringsverket, det europeiska patentverket och den europeiska myndigheten för EU-varumärken.

Vi kan hjälpa er med patent, varumärken, design och avtalsfrågor i hela världen.

Vi är måna om att etablera långsiktiga relationer med våra kunder och anser att man uppnår detta genom att utföra arbete av högsta möjliga kvalitet och samtidigt vara lyhörd för varje kunds individuella önskemål och behov.

Vi är anslutna till SEPAF, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen.

Dessa Allmänna uppdragsvillkor gäller för alla våra uppdrag.

foureighttwosix-two

Problems cannot be solved by the same thinking that created them

Einstein
personal

Medarbetare

Micael Fällman

Micael Fällman

Handläggare Patentombud

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Patentombud sedan 2001.
018-65 30 57
fornamn.efternamn@arospatent.se

Anders Hedman

Anders Hedman

Handläggare Patentombud

Magisterexamen i fysik, matematik. Patentombud sedan 1994. Auktoriserat svenskt och europeiskt patentombud.
018-65 30 54
fornamn.efternamn@arospatent.se

Karin Richardson

Karin Richardson

Jurist

Jur.kand. Auktoriserat svenskt och europeiskt varumärkes- och designombud.
018-65 31 67
fornamn.efternamn@arospatent.se

Anders Stenborg

Anders Stenborg

Handläggare Patentombud

Tekn. Dr. i ytfysik och civilingenjör i teknisk fysik. Patentombud sedan 1995. Auktoriserat svenskt och europeiskt patentombud.
018-65 30 58
fornamn.efternamn@arospatent.se

Eva Bergwall

Eva Bergwall

EKONOMIANSVARIG

Ekonomi- och personaladministrativa frågor. Bokföring, kund- och leverantörsreskontra.
018-65 30 56
fornamn.efternamn@arospatent.se

Eva-Marie Ek

Eva-Marie Ek

IP Paralegal

Formell handläggning av patent- och designärenden sedan 2005.
018-65 31 66
fornamn.efternamn@arospatent.se

Gunilla Wahlgren

Gunilla Wahlgren

IP Paralegal

Administration av patent-, varumärkes- och designärenden sedan 1974. Varumärkesförnyelser.
018-65 30 51
fornamn.efternamn@arospatent.se

Måns Åkerrén

Måns Åkerrén

IP Paralegal

Årsavgiftshantering sedan 1996.
018-65 31 61
fornamn.efternamn@arospatent.se

Mona Karlsson

Mona Karlsson

IP Paralegal

Formell handläggning av patentärenden sedan 1995. Administration av patent-, varumärkes- och designärenden.
+46(0)18 65 30 55
fornamn.efternamn@arospatent.se

Gunnar Kyhlberg

Gunnar Kyhlberg

Handläggare Patentombud

Ingenjör, mekanik. Patentombud sedan 1977. Auktoriserat svenskt patentombud och auktoriserat europeiskt designombud.
018-65 30 52
fornamn.efternamn@arospatent.se

Micael Fällman

Micael Fällman

Handläggare Patentombud

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Patentombud sedan 2001.
018-65 30 57
fornamn.efternamn@arospatent.se

Anders Hedman

Anders Hedman

Handläggare Patentombud

Magisterexamen i fysik, matematik. Patentombud sedan 1994. Auktoriserat svenskt och europeiskt patentombud.
018-65 30 54
fornamn.efternamn@arospatent.se

Karin Richardson

Karin Richardson

Jurist

Jur.kand. Auktoriserat svenskt och europeiskt varumärkes- och designombud.
018-65 31 67
fornamn.efternamn@arospatent.se

Anders Stenborg

Anders Stenborg

Handläggare Patentombud

Tekn. Dr. i ytfysik och civilingenjör i teknisk fysik. Patentombud sedan 1995. Auktoriserat svenskt och europeiskt patentombud.
018-65 30 58
fornamn.efternamn@arospatent.se

Eva Bergwall

Eva Bergwall

EKONOMIANSVARIG

Ekonomi- och personaladministrativa frågor. Bokföring, kund- och leverantörsreskontra.
018-65 30 56
fornamn.efternamn@arospatent.se

Eva-Marie Ek

Eva-Marie Ek

IP Paralegal

Formell handläggning av patent- och designärenden sedan 2005.
018-65 31 66
fornamn.efternamn@arospatent.se

Gunilla Wahlgren

Gunilla Wahlgren

IP Paralegal

Administration av patent-, varumärkes- och designärenden sedan 1974. Varumärkesförnyelser.
018-65 30 51
fornamn.efternamn@arospatent.se

Måns Åkerrén

Måns Åkerrén

IP Paralegal

Årsavgiftshantering sedan 1996.
018-65 31 61
fornamn.efternamn@arospatent.se

Mona Karlsson

Mona Karlsson

IP Paralegal

Formell handläggning av patentärenden sedan 1995. Administration av patent-, varumärkes- och designärenden.
+46(0)18 65 30 55
fornamn.efternamn@arospatent.se

Gunnar Kyhlberg

Gunnar Kyhlberg

Handläggare Patentombud

Ingenjör, mekanik. Patentombud sedan 1977. Auktoriserat svenskt patentombud och auktoriserat europeiskt designombud.
018-65 30 52
fornamn.efternamn@arospatent.se

foureighttwonine-two

The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do

Steve Jobs
kontakt

Kontakt

Aros Patent AB
Box 1544
751 45 Uppsala

Besöksadress
Forumgallerian
Dragarbrunnsgatan 45
Uppsala

E-post: mail@arospatent.se
Tel: 018-65 30 50
Fax: 018-15 30 50